Sök bland 0 lopp

Integritetspolicy

RunAgain AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi lagrar, hur vi behandlar dem och hur länge vi lagrar dem.

Personuppgifter vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Grundläggande information: namn
  • Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress
  • Konto och profilinformation: inställningar, preferenser
  • Betalningsinformation: transaktionsinformation, betalningsmedel
  • Kundhistorik och kundengagemang: beställnings- och leveransinformation, kundvagnsrörelser, rabattkoder, information om lojalitetsprogram
  • Kundhistorik och kundengagemang: aktiva produkter och avtal samt produkter och tjänster du tidigare har haft, hur mycket och hur ofta de används, status för produkter/tjänster
  • Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från app, webbplatser eller elektronisk kommunikation som vi skickar ut. Samt teknisk information om de enheter du använder.
  • Cookies: se vår information om cookies

Personuppgifterna samlas i de flesta fall in direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. När vi hämtar personuppgifter från andra källor hämtar vi personuppgifter från följande källor: Facebook och Google

Hur vi använder personuppgifter

Leverans av tjänst/avtalsförhållande

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en överenskommelse med dig.

Hantering av kundrelationer

Vi använder dina personuppgifter för att administrera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel vara kundservice, hantering av klagomål och felsökning avseende din kundrelation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. Mycket av detta arbete innebär analys av olika former av personuppgifter, såsom kundaktivitet, kundhistorik och konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation, och för detta ändamål använder vi personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel avstå från att ta emot e-post från oss. Utöver detta kan vi också be om ditt samtycke att använda dina personuppgifter för s.k. profilering, där vi härleder intressen och behov baserat på dina personuppgifter. Syftet med profileringen är att göra vår marknadsföring mer relevant.

Systemövervakning, felsökning mm.

Vi övervakar våra system efter fel och problem. En del av dessa processer innebär lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vår berättigade intresse.

Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och brottsliga handlingar

Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare och oss själva mot bedrägeri, missbruk och brottslig verksamhet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Uppfylla rättsliga förpliktelser

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter med hänsyn till andra lagliga skyldigheter. Ett exempel på detta är information som är knuten till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och behålla enligt bokföringslagen. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som åläggs oss.

Dina rättigheter

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta oss på e-postadressen post@runagain.com för att utnyttja din rätt till insyn.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätten till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan oskäligt dröjsmål. Du kan därför när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Observera dock att information som vi är skyldiga att behålla enligt andra lagliga skyldigheter (till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på grund av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig. Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta oss på e-postadressen post@runagain.com för att få ut dina personuppgifter.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du kommer att meddela oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddslagen. Var vänlig och meddela först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Du gör detta till Datatilsynet.